Denne hjemmesiden dokumenterer aktiviteter i HLM Produksjoner. Kontakt: hmoum(at)online.no English here

Viser arkivet for stikkord scenetekst

Aktuelt februar 2010

Helle jobber for tiden med å skaffe finansiering til prosjektet “Toast”. Forestillingen planlegges vist for elever i den videregående skolen gjennom Den kulturelle skolesekken.