Denne hjemmesiden dokumenterer aktiviteter i HLM Produksjoner. Kontakt: hmoum(at)online.no English here

2008-2010 - Verksted i kreativ dans

Helle utviklet og underviste på Verksted i kreativ dans (VKD)

VKD ble undervist i Den kulturelle skolesekken i Nordland og Troms Fylke skoleåret 2008/09. Etter god respons var det igjen ute i DKS i Nordland skoleåret 2009/10. Helle var produsent for turnéen i samarbeid med DKS-kontaktene i DKS Nordland og Troms fylke.

VKD handler om å gi elever i alderen 11 – 15 år en opplevelse av at de er kreative. Med utgangspunkt i dans lærer vi bort forskjellige idémyldringsteknikker for å komme på bevegelser. Elevene setter sammen disse bevegelsene og lager på den måten sine egne bevegelsessekvenser. I siste halvdel av verkstedet er det fokus på idémyldringer som hjelper elevene til å finne på ideer til historier. Verkstedet varte 100 minutter.

Bildene er av elever som deltok på Verksted i kreativ dans på Innhavet skole 03.11.2008 og på Åpen Dag i Harstad 18.04.2009.
Foto: Helle L.Moum og Silje Nordheim

*

Dokumentasjon av hjemmesiden for Verksted i kreativ dans

Dette området på HLM Produksjoner sin hjemmeside er laget for å fungere sammen med Verksted i kreativ dans.

Kreativitet er ikke en gave fra en muse som bare få mennesker har tilgang til. Kreativitet er som en muskel som alle har, og som vi kan utvikle og trene opp ved hjelp av forskjellige verktøy.

På disse sidene finner du noen tips og verktøy om det å komme på – og gjennomføre en idé. Klikk på de forskjellige lenkene på denne siden, de kan fungere som et utgangspunkt for å lete etter svar på dine spørsmål.

*

Tips og verktøy
1. Følg lysten.
Ha det artig. Finn noe du liker å gjøre, har lyst til å holde på med, har talent til.

2. Venn deg til at du har idéer.
Ingen har bare én idé. Du kan lage et uendelig antall ideer! Ikke alle idéer er like gode. Men, venn deg til å skrive ned idéene dine uten å tenke på om de er gode eller dårlige mens du arbeider. Ha idéene dine samlet på ett sted. En eller annen gang vil en av idéene komme til nytte. Kanskje ikke i den formen den kom i. De fleste idéer må bearbeides flere ganger, kanskje så mye som sju-åtte ganger før de får sin endelige form.

3. Mange idéer er bedre enn bare en idé.
Prøv å lag så mange ideer som mulig. Av fem – seks ideer er det bare to som du vil føle er gode nok til å gå videre med. (Søke støtte, prøve å få sponsorer, prøve å selge.) Av de to er det antakeligvis bare en som vil lykkes. (Få støtte, få sponsor, bli solgt.)

4. Jobb med de ideene du har nå.
Arbeidet med disse ideene vil lede til at du får andre ideer. Stol på deg selv. Ikke bruk noen andre sin idé. Gjør din egen ting, da vil du vite hvordan du skal gjøre det, fordi det kommer fra deg.

5. Lag og still spørsmål om det du har lyst å gjøre.
Det kan være skummelt å satse på sine egne ideer og jobbe for seg selv. Å stille spørsmål er ikke farlig. De vil være med på å lage en grunnmur som du kan bygge ideen din på.

Å mislykkes går hånd i hånd med å finne på nye idéer, venn deg til det, lær deg å takle kritikk og bruk det til å komme på nye ideer. Når du står overfor et vanskelig problem vil hjernen din kaste fram forskjellige konkurrerende løsninger, dette kan føre til nye og bedre kombinasjoner og bedre ideer/løsninger på problemet.

 • Søk etter svar ved å snakke med profesjonelle (f.eks. kunstnerne som holdt verkstedet), spør lærere, foreldre og venner.
 • Let etter nettsteder om det du er interessert i, se for eksempel på trafo.no
  (Helle L.Moum er mentor på trafo.no.)

6. Ikke sammenlign deg med andre.
Stol på idéene dine. Fokuser på deg selv. Hver enkelt av oss er på vår egen reise, det de andre gjør er verken bedre eller verre enn det du prøver å gjøre, bare annerledes.

7. Vær tålmodig.
Ikke prøv å gjør alt på én gang. Dette er noe du kan holde på med resten av livet. Gjør ting i ditt eget tempo.

8. Det er ingenting som å produsere for deg selv.
- Dine egne ideer. Det er helt annerledes å jobbe for deg selv enn å jobbe for andre.

9. Gjennomføring av prosjekt

 • Tips jeg har fått av dansekunstner og filmskaper Helena Jónsdóttir
  “Toolbox: Always carry a small book with you. Write down things you love. When you collaborate with people you lose your vision. Then it’s good to put the things you love into your project. To help you keep your vision.”
 • Gi deg selv gode arbeidsforhold. Lag en god arbeidsplass for deg selv.
  ”En av de store landskapsmalerne på den tiden (Tang-dynastiet, 618-907, Kina) het Guo Xi Med en uvanlig kombinasjon av dristige og vare strøk fremkalte han landskaper med en sjelden dybde. Sønnen Guo Si røpet hvordan faren arbeidet. For det første sørget han for å ha perfekt orden i sitt malerstudio, ”med lys fra vinduet, et rent bord, røkelse (som brant), gode pensler og et utvalg av malerfarger”. Før han begynte, vasket han hendene ”som om han skulle overvære en viktig seremoni”. Når maleriet var ferdig, pleide han å granske det nøye og rette litt her og der inntil han var fornøyd. ”Kan ikke dette kalles å unngå tilfeldigheter? Slikt er viktig i alle livets sammenhenger, store som små. Faren min forklarte og understreket dette for meg gang på gang, kanskje i håp om at jeg skulle huske det som en nøkkel til suksess.”

(Sitat fra Torbjørn Færøvik , ”Midtens rike. En vandring i Kinas historie”, Cappelen Damm 2009.)

 • Velg å være sammen med folk som er positive til at du jobber med å utvikle dine egne ideer.

10. Copyright
Er det lov til å bruke andre sin musikk/tekst/bilder til dine prosjekt uten å spørre om lov? NEI. Legg merke til at overalt der jeg bruker bilder på denne hjemmesiden har skrevet hvem bildet er av og hvem som har tatt det.
Hvordan skaffe tekst/bilder/video/musikk?
a. Gjør en idémyldring og lag ditt eget materiale
b. Samarbeid med andre som kan lage tekst/bilder/video/musikk, f.eks. på spinxpress.com

Finn gratis tekst/bilder/video/musikk på nettet, creativecommons.org
Let på “Search CC Licensed Work. Eller på : ”http://commons.wikimedia.org"> commons.wikimedia.org

All tekst på denne siden har jeg valgt å lisensiere under Creative Commons.

Creative Commons License


Verksted i kreativ dans by
Helle Levang Moum is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Denne lisensen endrer ikke på at jeg har retten til teksten og at jeg har normal copyright. Men, det betyr at du har lov til å bruke, dele og videreformidle teksten uten å spørre meg på forhånd: Hvis du forteller at det er jeg som har skrevet den, ikke bruker den i en komersiell sammenheng, og at hvis du bruker teksten for å lage et nytt materiale med den så vil det nye materialet automatisk få samme type lisens.

Dette gjelder kun tekst i forbindelse med Verksted i kreativ dans, andre tekster og bilder på denne hjemmesiden er dekket under vanlig copyright.

OBS: Du kan ikke ha copyright på en idé, kun på den fysiske utformingen av ideen/et verk.

*

Hvordan få hjelp
For å få hjelp må du først finne ut hva det er du lurer på.

Bruk tid på å finne ut hva du trenger hjelp til og lag spørsmål om det du lurer på. Spørsmålene bør være konkrete nok til at du kan få et svar som du kan bruke til noe.

Still spørsmålene til f.eks. kunstnerne som holdt verkstedet, mentorer på trafo.no, spør lærere, foreldre og venner, profesjonelle fagfolk innenfor ditt interessefelt. Spørsmål som begynner med “Hvordan…” kan være hjelpsomme.

Finn nøkkelord i spørsmålet ditt og søk med ordene på nett. Hvis det ikke fungerer, prøv et annet ord. Ikke vær fornøyd med kun å lese den første siden med treff i søkemotoren, gå videre.

Da jeg skulle finne diverse linker til hjemmesiden for Verksted i kreativ dans søkte jeg på ordene:
Gratis musikk/free music, stjerner/stjernestøv, prosjekt, ungdommens kulturmønstring, eventyr, elevbedrift og jungel.

(Grunnen til at jeg søkte på stjerner og jungel var fordi verkstedet var knyttet til to ideer jeg hadde til to forestillinger; “Stars” og “Jungelen”. Jeg fikk ikke lagd forestillingene, men de ledet til at jeg utviklet Verksted i kreativ dans. Det er også en av grunnene til at det er bilder av Ørnetåken på alle sidene. Den andre grunnen er at bildene er gratis å bruke/i allemannseie :-)

*

Koreologiske elementer
Vårt verktøy for idémyldring i den fysisk delen av verkstedet.
En bevegelse kan beskrives, analyseres og beregnes ut fra hvordan den forholder seg til kropp, rom, dynamikk, handling og forhold. (Ikke tatt med her.)

Elementene er hentet fra Labans bok ”Effort” – og mine egne notater fra faget Choreology, Laban Centre for Movement and Dance. (Delvis min oversettelse fra engelsk til norsk.)

Kropp
hode
torso
armer og/eller ben
overflater
ledd

Rom
kroppsdesign/skulptur
retning
størrelse
avstand
plassering
plan
nivå
mønstre
fokus på rommet (spatial tension), (fokus på rommet mellom f.eks. hånden og gulvet)
projeksjon i rommet, (spatial projection) innover – utover

Dynamikk
vekt/kraft; lett – sterk
rom; rett linje – indirekte linje
tid; varig – plutselig
flyt/energi; fri – bundet

Handlinger
forflytning
hopp
snurr
vri
overføring av vekt
stillhet
å bøye
å strekke
balanse – å lene ut fra
fall
gester
uspesifisert

*

Idémyldring
Regler for idémyldring: (Fra bbc.co.uk/blast)

 • Bestem deg på forhånd for hva det er som er målet for idémyldringen. For eksempel trenger du kanskje å komme på en idé for en historie, finne en løsning på et matematisk problem eller finne forskjellige måter å lage en danseforestilling på.
 • Ha alltid penn og papir klart for å skrive ned ideene dine.
 • Skriv ned alle ideene som dukker opp i hodet på deg uansett hvor rare de virker, (ideer som først virker rare kan vise seg å være veldig gode, eller de kan lede til at du får andre ideer.)

Nedenfor står en teknikk for idémyldring som jeg bruker. Det fins mange forskjellige teknikker; prøv å google ”idémyldring” for å finne andre.

5-minutt lek for å finne åpningsbilde til en film:
(Denne har jeg lært av Cathy Greenhalgh, engelsk filmskaper.)

Regler:
1. Ikke tenk.
2. Ikke la pennen forlate papiret.
3. Skriv på det språket du drømmer på.
4. Finn ett ord og sett det ned på papiret. I løpet av 1 minutt skriv så mange ord som du kommer på.
5. Velg noen ord fra idémyldringen og skriv en tekst basert på dem. (Teksten kan også inneholde andre ord, men den skal inneholde noen ord fra idémyldringen.)
6. Beskriv et åpningsbilde i en film, inspirert av teksten du skrev:
a. Tegn/beskriv hvor kamera er plassert.
b. Beskriv lyset, dag/kveld, hvor kommer lyset fra?
c. Beskriv lyden. (Stillhet er også lyd i denne sammenhengen.)

Denne leken kan brukes til å finne ideer for film, sceniske forestillinger, historier, annet? Bruk den på din måte!

Jeg jobber med danseforestillinger med tekst, og gjør den på min måte:

1. Idémyldring: Jeg skriver ord i 1 minutt.
2. Så skriver jeg en tekst der jeg bruker noen av ordene.
3. Etter det beskriver jeg det bildet/den situasjonen som teksten får meg til å ”se” (i hodet mitt), jeg beskriver hvor personen(e) er plassert på scenen, lys og lyd. Av og til får jeg også en idé om type kostymer, farger eller scenografi.
4. Jeg beskriver hva som er de koreologiske elementene til personen(e) i bildet.

En slik idémyldring dannet utgangspunkt for en idé jeg kalte ”Jungelen”. Dette er åpningsbildet jeg fikk:
”Et jenteansikt titter engstelig opp fra under et svært grønt blad. En sterk rosafarge i en blomst.
Lys: Ettermiddag, solnedgang, varmt, faren over.
Koreologiske elementer jenta:
Kropp: Overflater. Rom: Lite, spatial projection, lavt og høyt nivå. Dynamikk: vekt/kraft; lett, rom; fleksibel. Handlinger: Stillhet og forflytning.”

(Som du ser fikk jeg ingen ideer på lyd.)

Hva skjer så?
Det som står over er en mulig start på en ny ide. Hvis det skal bli noe mer enn bare en skisse må jeg utbrodere idéen min. Jeg må finne ut hvem hun er, hva hun gjør, hvor hun er, hvorfor hun er der, når det er og hvordan hun forholder seg til det jeg dikter opp.

Andre verktøy for å utvikle en idé er å snu den helt på hodet, du begynner i en ende, så når du jobber videre med den bytter du om på alt og gjør akkurat omvendt av det du først hadde tenkt.
Uansett er det lurt å være åpen for å gjøre endringer i ideen din, for å gjøre den enda bedre.

Etter at jeg har skrevet ned ideen min må jeg finne ut hvordan jeg skal gå fram for å gjennomføre ideen og hva det koster å lage den = skrive budsjett. Så må jeg finne midler for å få laget den = skrive søknader/forretningsplan/prosjektbeskrivelse.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
Winston Churchill

Ta pauser
Når du står bom fast kan det være en god idé å ta en pause. Gjør det som funker for deg; finn et behagelig sted og stirr litt ut i lufta, gå en tur, tren, les en bok, vask rommet ditt, spill et spill, etc. Hjernen din jobber allikevel med problemet, den kan overraske deg med en løsning når du minst venter det.

Myten sier at Newton fikk idéen om gravitasjon da han satt under et tre og det falt et eple ned. Men, dette arbeidet var knyttet opp til hans samarbeid med Halley og deres studie av hvordan kometer beveger seg:

“Historien om det fallende eplet stammer fra denne tiden, etter sigende 16. mai 1666. Hans beskrivelser av gravitasjon var likevel resultat av langvarig arbeid og ikke et øyeblikks inspirasjon. Om sin måte å arbeide på, sa han:
“I keep the subject constantly before me”, “and wait (…) till the first dawnings open slowly, by little and little, into a full and clear light.”

Sitat; “Den unge Isaac Newton”, publisert 05.jul 2003 07:00. Av: Harald Aastorp, Journalist. Teksten er hentet på: forskning.no, søk på Newton for å lese mer om han.

*

Info om Verksted i kreativ dans
Utviklet av Helle Levang Moum © 2007.

Målsetning:
Målsetningen for verkstedet er å gi verktøy for idémyldring til elevene og inspirere dem til å se på seg selv som kreative.
Hovedfokus i verkstedet er idémyldring som metode og ikke resultatet.

Målgruppe:
Barn i alderen 11 – 15 år / 6. – 10. årstrinn.

Hvem underviser på verkstedet?
Dansekunstner Helle Levang Moum

Hva kan kunstneren bidra med:
1. Erfaring med starte sin egen bedrift, med utgangspunkt i sitt eget talent og sin egen interesse.
2. Kunnskap om å bruke idémyldring som metode for å utvikle prosjekt.

I del 1 av verkstedet lærer vi elevene kreativ dans verktøy som de på slutten av timen bruker til å finne på egne bevegelser. – Ut fra sine egne betingelser. Elevene setter sammen bevegelsene og lager sin egen korte dans.

I del 2 gir vi oppgaver for idémyldring slik at elevene kan finne på sine egne ideer, f.eks til en historie eller en produktidé.

Bakgrunn for prosjektet:
Teknikken og internett har lagt til rette for at du ikke trenger å banke på døra til et stort forlag for å få lagd filmen din, gitt ut musikken eller boka di. Jeg tror det er viktig å si til elevene: Det er ingenting som å produsere for deg selv. – Dine egne ideer. Det er helt annerledes å jobbe for deg selv enn å jobbe for andre.

Vist 396 ganger.