Denne hjemmesiden dokumenterer aktiviteter i HLM Produksjoner. Kontakt: hmoum(at)online.no English here

2005 - nå - Oppdrag som produsent, div. oppdragsg.

I perioden 2005 til nå har Helle hatt oppdrag som produsent for VoxLAB, Dansens Hus, Trine Saltermark/Mobile Bones, Liliths Appetite og Subjazz.

For et privilegium å få jobbe med slike flotte folk!
Verkstedledere:
Pauline Oliveros, IONE, Heloise Gold

Co-organisatorer:
Kristin Norderval , Elisabeth Færøy-Lund,
Ingrid Vetlesen og mannen hennes Ivar, som hadde cateringen :-)

  • 2014 – fødselspermisjon
  • I 2013 var Helle prosjektleder for og deltager på et tverrkunstnerisk, internasjonalt verksted og seminar “Alternative veier til opera”, arrangert av komponist Kristin Norderval i samarbeid med Dramatikkens Hus og VoxLAB
  • Helle arbeidet som prosjektleder – dans på Dansens Hus i Oslo i perioden 1.1.2011-1.5.2012. Hun avsluttet samarbeidet for å fokusere mer på egen kunstnerisk produksjon parallelt med å gjøre mer tidsavgrensede prosjektlederoppdrag for andre kunstnere/kompani/organisasjoner.
  • Helle ble engasjert som produsent av Subjazz på deres første helaftens forestilling Bloom i 2009
    Klipp fra forestillingen på Youtube
  • Helle hadde oppdrag som produsent på Dansens Hus i Oslo i perioden 2005 – 2008. Hun hadde ansvar for prosjektene “Dans for de yngste” (2005/06/07), og jobbet i tospann med produsent Saskia Wierenga på festivalen “NyNorskDans” (2006/07/08).
  • Helle jobbet som produsent for “nesten FAME” i 2004 og 2005, et prosjekt støttet gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Kunstnerisk leder var Trine Saltermark
    I “nesten FAME” møtte elever på fire ungdomsskoler profesjonelle danse- og filmkunstnere. Sammen lagde de fire filmer. En fra hver skole.

Disse skolene var med:
Gosen skole i Stavanger
Skøyenåsen skole i Oslo
Salhus skole i Brønnøysund
Langnes skole i Tromsø

Kunstnerne som var med i pilotprosjektet 2005:
Linda Birkedal/stavanger- dans
Torill Haugen/kvinesdal – video
Martin Jørgensen/oslo – video
Gull Øzger/oslo – dans
Magne Pettersen/oslo – video
Marianne Nordnes/tromsø – dans
Helle Levang Moum/oslo – produsent for filmene fra Skøyenåsen og Langnes skole
Trine Saltermark/brønnøysund – kunstnerisk leder/dans/video/produsent for filmene fra Gosen og Salhus skole

Vist 456 ganger.