Denne hjemmesiden dokumenterer aktiviteter i HLM Produksjoner. Kontakt: hmoum(at)online.no English here

Alternative veier til opera

I disse dager avslutter jeg mitt engasjement som prosjektleder for verkstedet og seminaret “Alternative veier til opera”, 6.-16. november 2013 på Dramatikkens hus. Komponist Kristin Norderval har vært arbeidsgiver og det har vært flott å delta i hennes prosess med operaen “The Trials of Patricia Isasa”.

Artikkel i Aftenposten 21. november 2013 om Patricia Isasa og Kristin Norderval sitt arbeid med å skrive musikk til en opera basert på hennes historie

Jeg deltok også som utøver på verkstedet og gleder meg over alt jeg har erfart og de flotte folka jeg har improvisert sammen med!

Link til video på Vimeo

Seminaret ble holdt på Dramatikkens hus 16. november og besto av deltagere fra Canada, Norge, Sverige og Danmark. Deltakerne var både scenekunstnere innenfor opera og politiske aktivister, som Ina Tin fra Amnesty International.

Vist 173 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder