Denne hjemmesiden dokumenterer aktiviteter i HLM Produksjoner. Kontakt: hmoum(at)online.no English here

Interesant Kedja-møte i Umeå

Helle deltok på Ke∂ja i Umeå, 3. – 6. mai 2010. Et nordisk-baltisk møte om dansekunst. Ke∂ja
Interessant møte, traff mye folk og lyttet til mange gode forelesere.
Var så heldig å bli plukket ut til å oppsummere min opplevelse av møtet. Vi var fem stykker som oppsummerte; en fra hvert av de nordiske landene.
Flere bilder fra møtet

Vist 240 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder