Med diversestipend til Washington DC!

Takk til stipendkomitéen i Statens kunstnerstipend for tildeling av Diversestipend i 2015.
Med det gjennomførte jeg en studiereise til Washington DC i november.

Målet med turen var å samle visuell inspirasjon til en idé under utvikling. Målet var å se store amerikanske trær og besøke minnesmerkene på The Mall.

What a dream come true!